Randonnée den 15. Juni 2024 zu Ohn (Ahn)

 

Hei e klenge Reminder fir d´Randonnée zu Ahn, de Samsdeg, 15.6.2024.

 

Départ ass um 10h (9, rue Aly Duhr, 5401 Ahn).

 

Jiddereen bréngt säi Picknick mat. E Grill steet zur Verfügung.

 

Ennerwee gett et eng Dégustatioun vu verschiddenen Produiten vun der Kellerei.

 

Et ass keng Umeldung néidesch.