D'Wieder fir déi nächst Deeg

Eis nächst Aktiviéiten / Neiegkeeten:


Randonnée den 19. September zu Bekerich

Den 19.September starte mer déi Randonnée gastronomique déi mer wéinst Covid verluecht haten.

 

Den Départ as wéi gewinnt ëm 10 Auer zu Biekerich op der Millen.

Parkplatzen sin bei an ëm d’Millen.

 

Mir machen en Tour iwer d’Velospist durich de Bösch erop op d’Kreizerbuch wou den Aperitif zerwéiert gët. Ennerwee gët et d’Entrée an den Haaptplat ir mer erëm an der Millen ukommen wou den Kaffi oder Digestif op es warden. Et sin ongeféier 12km.

 

Et as gratis fir Memberen déi hir Cotisatioun fir 2021 bezuelt hun, fir anerer kascht et 25 Euro, ze iwerweisen op de Kont vun den Ieselsfrënn Lëtzebuerg CCP LU10 1111 2430 1732 0000 bis den 11.September.

Fir dass den Kach sich kann préparéieren muss e sich bis den 11.Septembe umelden op iesel@pt.lu oder um 661623192.

 

D’ Zuel as covidbedengt op 50 Leit begrenzt, a mir si gehalen déi geltend Moosnahmen ze beuechten.

Um 20. Anniversaire vum Veräin wir et schéin wann esou vill Ieselen wi méiglich derbäi wiren.